Projekt ogrodu – sprawdź, jak powinien wyglądać

Kompleksowe projekty ogrodu stanowią szczegółową wizualizację wyobrażeń dotyczących zagospodarowania przydomowego terenu. Każdy projekt ogrodu – ręczny i komputerowy powinien składać się z projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego.

 

Projekt ogrodu jest szczegółowym, graficznym przedstawieniem końcowego i zakładanego efektu w zakresie wyglądu przydomowego terenu. Jego stworzenie warto zlecić specjalistom jeszcze na etapie budowy domu. Projekty ogrodów można wykonać tradycyjną techniką ręczną lub w specjalistycznym programie komputerowym.

 

Kompleksowy projekt ogrodu – z czego powinien się składać?

 

Projekt ogrodu jest szczegółowym planem zagospodarowania terenu, który ukazuje końcowy wygląd oraz przekształca wyobrażenia i pomysły w realne rozwiązania. Ponadto utworzenie dopracowanego projektu ogrodu umożliwia wytyczenie kolejności prac zapobiegając chaosowi i dezorganizacji. Wykonanie projektu ogrodu warto zlecić specjalistom, czyli firmom zajmującym się architekturą krajobrazu. Kompleksowy projekt ogrodu może być wykonany tradycyjną techniką ręczną lub w programie komputerowym. Niezależne od zastosowanej metody każdy projekt zagospodarowania terenu powinien składać się z projektu koncepcyjnego i wykonawczego. Należy jednak pamiętać, że nie ma obowiązku zamawiania wszystkich elementów planu zagospodarowania terenu. Właściciele działek mogą zdecydować się na zamówienie jednego projektu obejmującego np. oświetlenie zewnętrzne czy system nawadniający. Koszt kompleksowego projektu ogrodu jest zazwyczaj zależny od kilku podstawowych czynników, m.in. od wielkości działki oraz stopnia skomplikowania projektu. Może osiągać wartość nawet kilku tysięcy złotych.

 

Koncepcyjny i wykonawczy projekt ogrodu – co powinien zawierać?

 

Kompleksowy projekt ogrodu składa się z dwóch projektów: koncepcyjnego i wykonawczego. Pierwszy z nich – projekt koncepcyjny jest ogólną koncepcją projektową, czyli planem ogrodu widzianym z góry. Powinien ukazywać zagospodarowanie przestrzeni i uwzględniać różne istotne elementy ogrodu, takie jak roślinność, nawierzchnie ścieżek, mała architektura (np. altany, wodotryski itp.) oraz ich rozmieszczenie i założony kształt. Projekt wykonawczy, nazywany inaczej technicznym jest rzutem z góry przedstawiającym obiekty zwymiarowane przy dokładnie określonej lokalizacji. Można go poszerzyć o dodatkowe projekty częściowe dotyczące np. przewidywanych prac ziemnych, oświetlenia, systemu nawadniającego, budowy nawierzchni. Do projektu wykonawczego powinien być dołączony opis składający się z informacji o założeniach projektowych, terenie, spisie ilościowym roślin, stosowanych materiałach i technologiach. Do projektu technicznego dołącza się również zestawienie kosztu realizacji projektu z uwzględnieniem cen za poszczególne prace i materiały. Projekt wykonawczy powinien zawierać także szczegółowe informacje o roślinach – ich odmianach i gatunkach.